Câu 4 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ở thực vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hô hấp ở thực vật

Lời giải chi tiết

Sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và lên men ở thực vật:

Hô hấp hiếu khí Lên men
Cần O2 Không cần O2
Xảy ra ở tế bào chất và ti thể Xảy ra ở tế bào chất
Có chuỗi truyền electron Không có
Sản phẩm cuối: hợp chất vô cơ CO2 và H2O Sản phẩm cuối cùng là hợp chất hữu cơ: axit lactic, rượu
Tạo nhiều năng lượng hơn (36ATP) Ít năng lượng hơn (2ATP)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 11. Hô hấp ở thực vật
Quảng cáo
list
close
Gửi bài