Bài 4 trang 50 (Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai) SGK Đại số 10

Giải Bài 4 trang 50 (Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai) SGK Đại số 10. Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số y = ax+b trong mỗi trường hợp a>0; a<0

Quảng cáo

Đề bài

Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số \(y = ax+b\) trong mỗi trường hợp \(a>0; \, a<0.\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Hàm số \(y = ax+b\)

+) Khi \(a>0\) thì hàm số đồng biến trên \((-∞, +∞).\)

+) Khi \(a<0\) thì hàm số nghịch biến trên \((-∞, +∞).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải