Câu 4 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dung dịch amoniac có thể hòa tan được do

Quảng cáo

Đề bài

Dung dịch amoniac có thể hòa tan được \(Zn{(OH)_2}\) là do

A. \(Zn{(OH)_2}\) là hiđoxit lưỡng tính.

B. \(Zn{(OH)_2}\) là một bazơ ít tan.

C. \(Zn{(OH)_2}\) có khả năng tạo thành phức chất tan, tương tự như \(Cu{(OH)_2}\).

D. \(N{H_3}\) là một hợp chất có cực và là một bazơ yếu.

Lời giải chi tiết

\(Zn{(OH)_2} + 4N{H_3} \to \left[ {Zn{{(N{H_3})}_4}} \right]{\left( {OH} \right)_2}\)

Chọn đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài