Câu 4 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nêu những tính chất hoa học đặc trưng của nitơ và dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa ?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những tính chất hoa học đặc trưng của nitơ và dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa ?

Lời giải chi tiết

Tính chất hóa học của \({N_2}\) : \({N_2}\)  thể hiện tính khử và tính oxi hóa.

Nitơ thể hiện tính khử: 

- Nitơ thể hiện tính oxi hóa: 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close