Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Pha sáng của quang hợp cung cấp cho chu trình Canvin:

A. Năng lượng ánh sáng.                   C. H20.

B. C02.                                            D. ATP và NADPH.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM

Lời giải chi tiết

Đáp án: D 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài