Câu 4 trang 22 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 4 trang 22 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám ở nước ta là:

☐ 18 – 8

☐ 19 – 8

☐ 23 – 8

☐ 25 – 8

Trả lời: 

☒ 19 – 8

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close