Câu 4 trang 179 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Bằng phản ứng hóa học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:

Quảng cáo

Đề bài

Bằng phản ứng hóa học hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:

a) Etan, etilen và axetilen       

b) Butađien và bit-1-in           

c) But-1-in và but-2-in

Lời giải chi tiết

a) Phân biệt \(C{H_3} - C{H_3},C{H_2} = C{H_2},CH \equiv CH\)

- Dùng dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) để nhận biết \({C_2}{H_2}\) vì tạo ra kết tủa vàng nhạt.

- Dùng dung dịch \(B{r_2}\) nhận biết được \({C_2}{H_4}\) vì nó làm mất màu dung dịch \(B{r_2}\). \(C{H_2} = C{H_2} + B{r_2} \to C{H_2}Br - C{H_2}Br\)

- Mẫu còn lại là \({C_2}{H_6}\)

b) và c) dùng dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) để nhận biết được but-1-in.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close