Câu 4 trang 17 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một đĩa tròn đồng nhất có bán kính R= 0,5m

Quảng cáo

Bài 4. Một đĩa tròn đồng nhất có bán kính  \(R= 0,5\) m, khối lượng \(m=1\) kg quay đều với tốc độ góc \(\omega = 6\;rad/s\) quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm của đĩa. Tính momen động lượng của đĩa đối với trục quay đó.

Giải

Đĩa tròn đồng nhất, bán kính \(R = 0,5\) (m), khối lượng \(m = 1\) (kg) quay đều với tốc độ góc \(\omega = 6\;rad/s\)

Momen động lượng của đĩa :

\(L = I.\omega = {1 \over 2}m{R^2}\omega \Rightarrow L = {1 \over 2}.1.0,{5^2}.6 = 0,75(kg.{m^2}/s).\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài