Câu 3 trang 17 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một người đứng trên một chiếc ghế đang quay

Quảng cáo

Bài 3. Một người đứng trên một chiếc ghế đang quay, hai tay cầm hai quả tạ. Khi người ấy dang hai tay theo phương ngang, ghế và người quay với tốc độ góc . Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó, người ấy co tay lại kéo hai quả tạ vào gần sát vai. Tốc độ góc mới của hệ "người+ghế".

A. Tăng lên. 

B. Giảm đi.

C. Lúc đầu tăng, sau đó giảm dần đến 0.

D. Lúc đầu giảm, sau đó bằng 0.

Giải

Theo định luật bảo toàn momen động lượng, ta có \({I_1}{\omega _1} = {I_2}{\omega _2}\)

* Khi dang tay ra, momen quán tính Ilớn nên tốc độ góc \({\omega _1}\) nhỏ.

* Khi co tay lại, momen quán tính I2 nhỏ, nên tốc độ góc \({\omega _2}\) lớn.

Chọn đáp án A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài