Câu 4 trang 168 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một động cơ không đồng bộ

Quảng cáo

Đề bài

Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao vào mạch điện ba pha có điện áp pha là \(220\) V. Công suất điện của động cơ là \(5,7\) kW; hệ số công suất của động cơ là \(0,85\). Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ. 

Lời giải chi tiết

Động cơ mắc hình sao có UP= 220(V) với tổng công suất là \(5,7\) KW, \(\cos \varphi = 0,85.\)

Công suất của mỗi cuộn dây của động cơ là: \(P = {{5,7} \over 3} = 1,9KW = 1900(W)\)

Ta có \(P = UI\cos \varphi \Rightarrow I = {P \over {U\cos \varphi }} = {{1900} \over {220.0,85}}\approx 10,2(A)\)

Vậy cường độ dòng điện chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ là \(10,2\) (A).          

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close