Câu 3 trang 168 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một động cơ điện

Quảng cáo

Đề bài

Một động cơ điện xoay chiều tiêu thụ công suất \(1,5 \;kW\) và có hiệu suất \(80\%\). Tính công cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút.

Lời giải chi tiết

Động cơ có \(P = 1,5\) (KW), \(H = 80\%\)

 Công suất cơ học của động cơ : \(H = {{{P_i}} \over P} \Rightarrow {P_i} = HP\)

\( \Rightarrow {P_i} = 1500 \times 0,8 = 1200(W)\)

Công cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút

\(A = {P_i}t = 1200 \times 1800 = 2160000(J)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close