Câu 4 trang 151 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon no ứng với công thức

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon no ứng với công thức \({C_5}{H_{10}}\)

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close