Câu 4 trang 146 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một dòng điện xoay chiều

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4. Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở \(R=10\;\Omega\). Biết nhiệt lượng toả ra trong \(30\) phút là \(9.10^5 J\). Tìm biên độ của cường độ dòng điện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở: \(Q=I^2 Rt=\dfrac{{I_0}^2}{2}Rt\)

Lời giải chi tiết

Dòng điện chạy qua điện trở  làm toả ra nhiệt lượng \(Q = 9.10^5 (J)\) trong \(30\) phút \(= 1800\) giây.

\(Q = R \displaystyle{{I_0^2} \over 2}t \Rightarrow {I_0} = \sqrt {{{2Q} \over {Rt}}} = \sqrt {{{{{2.9.10}^5}} \over {10.1800}}} \Rightarrow {I_0} = 10(A).\)

Chú ý: Đổi thời gian ra giây (s)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close