Câu 4 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao

Đề bài

Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các bằng chứng tiến hóa

Lời giải chi tiết

Học sịnh tự sưu tầm tư liệu.

Ví dụ:

- Tỷ lệ giống nhau về gen giữa người là tinh tinh.

Loigiaihay.com

?>
Giải bài tập lấy ngay! ➡ Xem