Câu 4 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên theo IUPAC các ankan có công thức phân tử sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên theo IUPAC các ankan có công thức phân tử sau:

a) \({C_4}{H_{10}}\)               b) \({C_5}{H_{12}}\)                           c) \({C_6}{H_{14}}\)

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close