Câu 4 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên theo IUPAC các ankan có công thức phân tử sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên theo IUPAC các ankan có công thức phân tử sau:

a) \({C_4}{H_{10}}\)               b) \({C_5}{H_{12}}\)                           c) \({C_6}{H_{14}}\)

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close