Câu 4 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao.

Một mạch dao động LC có năng lượng là

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4. Một mạch dao động LC có năng lượng là \({36.10^{ - 6}}J\) và điện dung của tụ điện C là \(2,5\mu F.\)Tìm năng lượng tập trung tại cuộn cảm khi hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện là \(3\) V. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính năng lượng điện từ: \(W=W_L+W_C\)

+ Sử dụng biểu thức tính năng lượng điện trường: \(W_C=\dfrac{Cu^2}{2}\)

+ Sử dụng biểu thức tính năng lượng từ trường: \(W_L=\dfrac{Li^2}{2}\)

Lời giải chi tiết

Mạch dao động có năng lượng điện từ \(W = {36.10^{ - 6}}J\)

Tụ điện \(C = 2,5(\mu F)\) có hiệu điện thế giữa hai cực của bản tụ là \(U = 3\) (V)

Năng lượng điện trường tập trung tại tụ điện là:

\({W_C} = {\displaystyle{{C{U^2}} \over 2}} = {\displaystyle{{2,{{5.10}^{ - 6}}{{.3}^2}} \over 2}} \\= 1,{125.10^{ - 5}}(J) = 11,{25.10^{ - 6}}(J)\)

Năng lượng từ trường tập trung tại cuộn cảm là:

\(  {W_L} = W - {W_C} = {36.10^{ - 6}} - 11,{25.10^{ - 6}}\\ = 24,{75.10^{ - 6}}(J).\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close