Câu 1 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trong bảng phân tích dao động theo từng thời điểm trên Hình 21.3, ta có :

Quảng cáo

Đề bài

 

Bài 1. Trong bảng phân tích dao động theo từng thời điểm trên Hình 21.3, ta có :

A. Năng lượng điện trường cực đại tại thời điểm số 2.

B. Năng lượng từ trường cực đại tại thời điểm số 4.

C. Năng lượng điện trường cực đại tại thời điểm số 6.

D. Năng lượng từ trường cực đại tại thời điểm số 7.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Vận dụng biểu thức tính năng lượng từ trường: \(W_t=\dfrac{1}{2} Li^2\)

+ Vận dụng biểu thức tính năng lượng điện trường: \(W_d=\dfrac{1}{2}Cu^2\)

Lời giải chi tiết

Giải

Ta có:

+ Năng lượng từ trường: \(W_t=\dfrac{1}{2} Li^2\)

=> Năng lượng từ trường cực đại khi \(i=i_{max}\)

+ Năng lượng điện trường: \(W_d=\dfrac{1}{2}Cu^2\)

=> Năng lượng điện trường cực đại khi \(u=u_{max}\)

Ta suy ra:

+ Năng lượng từ trường cực đại tại thời điểm số 3 và số 7 vì lúc này \(i=i_{\max }\)

\( \Rightarrow {W_{L\max }} = {1 \over 2}Li_{\max }^2.\)

+ Năng lượng điện trường cực đại tại thời điểm số 1 và số 5 vì lúc này \(u=u_{max}\)

=> Chọn đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close