Câu 3 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một sóng có tần số 1 000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s

Quảng cáo

Bài 3. Một sóng có tần số 1 000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s thì bước sóng của nó có giá trị nào sau đây?

A. 330 000 m.                                                  B. 3 m.

C. 0,33 m/s.                                                    D. 0,33 m.

Giải

Sóng có \(f = 1000\) Hz truyền đi với tốc độ \(v=330\) m/s thì bước sóng

\(\lambda = {v \over f} = {{330} \over {1000}} = 0,33(m).\) 

Chọn đáp án D.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài