Câu 3 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một sóng có tần số 1 000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3. Một sóng có tần số 1 000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s thì bước sóng của nó có giá trị nào sau đây?

A. 330 000 m.           B. 3 m.

C. 0,33 m/s.              D. 0,33 m.

Lời giải chi tiết

Sóng có \(f = 1000\) Hz truyền đi với tốc độ \(v=330\) m/s thì bước sóng

\(\lambda = {v \over f} = {{330} \over {1000}} = 0,33(m).\) 

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close