Câu 3 trang 77 SGK Công Nghệ 7

Những đối tượng và biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi , phục hồi rừng ở nước ta ?

Quảng cáo

Đề bài

Những đối tượng và biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi, phục hồi rừng ở nước ta ? 

Lời giải chi tiết

* Đối tượng khoanh nuôi bao gồm:

- Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang còn tính chất đất rừng 

- Đồng cỏ cây bụi xen cây gỗ tầng đất mặt dày trên 30cm.

* Các biện pháp:

- Bảo vệ: Cấm chăn thả đại gia súc, tổ chức phòng chóng cháy rừng,…

- Phát dọn dây leo, bụi rậm, cuốc xới đất tơi xốp quanh gốc cây gieo giống và cây trồng bổ sung

- Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống lớn 

- Bảo vệ, chăm sóc, gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên, phục hồi rừng có giá trị

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close