Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 77 SGK Công nghệ 7

Vùng đồi trọc lâu năm có khoanh nuôi phục hồi rừng được không, tại sao?

Quảng cáo

Đề bài

Vùng đồi trọc lâu năm có khoanh nuôi phục hồi rừng được không, tại sao?

Lời giải chi tiết

Không, việc khoanh nuôi phục hồi rừng chỉ áp dụng đối với đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close