Câu 3 trang 72 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chọn công thức đúng của apatit:

Quảng cáo

Đề bài

Chọn công thức đúng của apatit:

A. \(C{a_3}{(P{O_4})_2}\)                             B. \(Ca{(P{O_3})_2}\)             

C. \(3C{a_3}{(P{O_4})_2}.Ca{F_2}\)               D.\(Ca{P_2}{O_7}\)

Lời giải chi tiết

\(3C{a_3}{(P{O_4})_2}.Ca{F_2}\)

Chọn đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close