Câu 3 trang 59 SGK Công Nghệ 8

Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào ?

Lời giải chi tiết

Quá trình hình thành sản phẩm cơ khí:

Vật liệu cơ khí => Gia công cơ khí => Chi tiết => Lắp ráp => Sản phẩm cơ khí

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close