Trả lời câu hỏi bài 17 trang 57 SGK Công nghệ 8

Quan sát hình 17.1 em hẫy cho biết máy giúp ích gì cho con người

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 17.1 em hãy cho biết máy giúp ích gì cho con người

Lời giải chi tiết

Máy giúp con người giảm nhẹ sức lao động con người và nâng cao năng suất lao động

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close