Câu 3 trang 49 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 49 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng.

Mục đích của việc mở đường Trường Sơn là:

☐ Để mở đường thông thương sang Lào và Cam-pu-chia.

☐ Để miền Bắc chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.

☐ Cả hai ý trên.

Trả lời: 

☒ Để miền Bắc chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close