Câu 2 trang 49 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 2 trang 49 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ☐ trước ý sai.

Đường Trường Sơn có tên gọi khác là:

☐ Đường Hồ Chí Minh

☐ Đường Hồ Chí Minh trên biển.

☐ Đường 5 59.

Trả lời: 

☒ Đường 5 59.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close