Câu 3 trang 41 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu Ưu, nhược điểm của các phương pháp gieo trồng ?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu ưu, nhược điểm của các phương pháp gieo trồng ?

Lời giải chi tiết

 

Ưu điểm

Nhược điểm

Gieo bằng hạt

Tốn ít công lao động, đơn giản, dễ làm, nhanh

Không đảm bảo được mật độ khoảng cách giữa các cây với nhau, độ nông sâu của cây so với mặt đất, thất thoát nhiều vì sâu kiến

Trồng cây con

Ít thất thoát hạt giống, đảm bảo về mật độ, khoảng cách, độ nông sâu

Lâu, tốn công, yêu cầu kỹ thuật cao hơn

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close