Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 39 SGK Công nghệ 7

Em hãy nói rõ trong các yếu tố trên, yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ? Vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy kể tên và ghi vào vở bài tập các loại cây trông tương ứng với thời gian của các vụ gieo trồng ở địa phương em theo mẫu bảng sau:

Vụ gieo trồng

Thời gian

Cây trồng

1. Vụ xuân

 

 

2. Vụ hè thu

 

 

3. Vụ đông (tỉnh phía Bắc)

 

 

Lời giải chi tiết

Vụ gieo trồng

Thời gian

Cây trồng

1. Vụ xuân

Tháng 11 → tháng 5 năm sau

Lúa, ngô, đỗ, lạc, khoai, rau

2. Vụ hè thu

Tháng 4 → 7

Lúa, ngô, khoai

3. Vụ đông (tỉnh phía Bắc)

Tháng 6 → 11

Lúa, rau

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close