Câu 3 trang 39 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 39 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Quan sát hình dưới đây và trả lời câu hỏi:

Quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ

- Mục đích nhảy dù của quân Pháp?

- Điều gì khiến cho mục đích của địch không thành?

Trả lời: 

- Mục đích nhảy dù của quân Pháp:

+ Chiếm Điện Biên Phủ bằng một cuộc hành quân không vận.

+ Gây bất ngờ cho quân ta, do không có sự phòng bị nên sẽ thất bại.

- Mục đích của địch không thành do: sự chủ quan của quân Pháp.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close