Câu 1 trang 37 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 1 trang 37 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, nhà thơ Tố Hữu có viết:

“Năm mươi sáu ngày đêm

Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” …

Em hãy cho biết “năm mươi sáu ngày đêm” của chiến dịch Điện Biên Phủ được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

- Bắt đầu ngày … tháng … năm…

- Kết thúc ngày … tháng … năm….

Trả lời: 

- Bắt đầu ngày 13 tháng 3 năm 1954

- Kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 1954

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close