Câu 3 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc có ý nghĩa gì?

Trả lời: 

- Phát triển tinh thần yêu nước.

- Đẩy mạnh thi đua yêu nước.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close