Câu 2 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 2 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Nêu tên bảy anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.

Trả lời: 

Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh, Giáp Văn Khương, Quang Vinh...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close