Câu 3 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

a, Cacbonhidrat là gì? Có mấy loại cacbonhidrat quan trọng? b, Nêu định nghĩa từng loại cacbonhidrat và lấy thí dụ minh họa.

Quảng cáo

Đề bài

a, Cacbonhidrat là gì? Có mấy loại cacbonhidrat quan trọng?

b, Nêu định nghĩa từng loại cacbonhidrat và lấy thí dụ minh họa.

Lời giải chi tiết

a, Cacbonhidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là \({C_n}{\left( {{H_2}O} \right)_m}\).

b, Cacbohiđrat được phân thành 3 nhóm chính:

- Monosaccarit: Là nhóm cacbohidrat đơn giản nhất không thể thủy phân được ví dụ như : glucozơ và fructozơ \(\left( {{C_6}{H_{12}}{O_6}} \right)\)

- Disaccarit: Là nhóm cacbohidrat khi thủy phân cho ra 2 phân tử Monosaccarit. Thí dụ: sacarozơ và mantozơ \(\left( {{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}} \right)\).

- Polisaccarit : Là nhóm cacbohidrat phức tạp mà khi thủy phân cùng cho ra nhiều phân tử Monosaccarit thí dụ như: Tinh bột, xenlulozơ \({\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n}\).

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close