Câu 3 trang 28 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 3 trang 28 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Đánh dấu  × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Để phủ xanh đất trống, đồi trọc, người dân ở vùng trung du Bắc Bộ đã:

☐ Trồng rừng.

☐ Trồng cây công nghiệp lâu năm.

☐ Trồng cây ăn quả.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời

☒ Tất cả các ý trên.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close