Câu 1 trang 26 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 1 trang 26 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Điền tên dãy núi Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt vào lược đồ sau:

Trả lời:

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close