Bài 3 trang 25 SGK Vật lí 12

Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha đến biên độ của dao động tổng hợp trong các trường hợp:

Quảng cáo

Đề bài

Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha đến biên độ dao động của dao động tổng hợp trong các trường hợp

a) Hai dao động thành phần cùng pha

b) Hai dao động thành phần ngược pha

c) Hai dao động thành phần có pha vuông góc \({\varphi _2} - {\varphi _1} =  \pm {\pi  \over 2} + 2n\pi \)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Hai dao động thành phần cùng pha: biên độ dao động tổng hợp là lớn nhất và bằng tổng hai biên độ: \(A = {A_1} + {A_2}\)

b) Hai dao động thành phần ngược pha: biên độ dao động tổng hợp là nhỏ nhất và bằng giá trị tuyệt đối của hiệu hai biên độ: \(A = \left| {{A_1}{\rm{ }} - {\rm{ }}{A_2}} \right|\)

c) Hai dao động có thành phần có pha vuông góc: \(A = \sqrt {{A_1}^2 + {\rm{ }}{A_2}^2} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close