Câu 3 trang 24 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 24 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nêu vai trò của quá trình khử NO3- và quá trình đồng hoá NH3 trong cây. 

Lời giải chi tiết

* Vai trò của quá trình khử NO3-:

Cây hút được từ đất cả hai dạng nitơ ôxi hóa (NO3-) và nitơ khử (NH4+), nhưng cây chỉ cần dạng NH4+ để hình thành các axit amin nên việc trước tiên mà cây phải làm là biến đổi dạng NO3- thành dạng NH4+:

NO3- -> NO2- -> NH4+

NH4+ là nguyên liệu hình thành các axit amin cho cây sử dụng.

* Vai trò của quá trình đồng hóa NH3 trong cây: 

Quá trình hô hấp của cây tạo ra các axit (R-COOH) và nhờ quá trình trao đổi nitơ các axit này có thêm gốc NH2 để thành các axit amin.

Có 4 phản ứng khử amin hóa để hình thành các axit amin:

- Axit piruvic + NH3 + 2H+ -> alanin + H2O

- Axit glutamic + NH3 + 2H+ -> glutamin + H2O

- Axit fumaric + NH3 -> aspactic

- Axit oxaloaxetic + NH3 + 2H-> aspactic + H2O

Từ các axit amin này, thông qua quá trình chuyển amin hóa, 20 axit amin sẽ được hình thành trong mô thực vật và là nguyên liệu để hình thành các loại prôtêin khác nhau, cũng như các hợp chất thứ cấp khác.,

Các axit amin được hình thành còn có thể kết hợp với nhóm NH3 hình thành các amit: axit amin đicacboxilic + NH3 -> amit.

Đây là cách tốt nhất để thực vật không bị ngộ độc khi NH3 bị tích lũy. 

loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close