Hãy cho biết: Rễ cây có hấp thụ và sử dụng được Nitơ phân tử (N2) trong không khí không?

Hãy cho biết: Rễ cây có hấp thụ và sử dụng được Nitơ phân tử (N2) trong không khí không?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết: Rễ cây có hấp thụ và sử dụng được Nitơ phân tử (N2) trong không khí không?

Lời giải chi tiết

Không, vì nitơ trong khí quyển tồn tại dưới dạng N2, dạng trơ có liên kết ba rất bền vững, cây không thể bẽ gãy liên kết → không hấp thụ được.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close