Câu 3 trang 23, 24 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 3 trang 23, 24 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Quan sát lược đồ sau và ghi vào chỗ trống tên các con sông mà nhà Trần đã đắp đê

Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay

Trả lời:

Sông Hồng, sông Mã, sông Cả.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close