Câu 1 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 1 trang 23 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Nhân dân ta đắp đê để:

☐ Chống hạn

☐ Ngăn nước mặn.

☐ Phòng chống lũ lụt.

☐ Làm đường giao thông.

Trả lời:

☒ Phòng chống lũ lụt.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close