Câu 3 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ sơ đồ và giải thích cơ chế điều hòa sinh trứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cơ chế điều hòa sinh trứng gồm có chiều tác động kích thích của các hoocmôn và chiều ức chế ngược.

Lời giải chi tiết

Cơ chế điều hòa sinh trứng

Khi nồng độ Ơstrogen (estrogen) và prôgesteron (progesterone) thấp, vùng dưới đồi tiết GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH và LH. Hai hoocmôn này kích thích nang trứng phát triển và tiết ra ơstrogen và prôgesteron. Khi nồng độ hai hoocmôn này tăng cao gây ức chế ngược lên tuyến yên giảm tiết FSH và LH.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài