Nghiên cứu những thí nghiệm dưới đây vào rút ra nhận xét về sự sinh sản của động vật phụ thuộc vào những nhân tố nào của môi trường.

Nghiên cứu những thí nghiệm dưới đây vào rút ra nhận xét về sự sinh sản của động vật phụ thuộc vào những nhân tố nào của môi trường.

Quảng cáo

Đề bài

Nghiên cứu những thí nghiệm dưới đây vào rút ra nhận xét về sự sinh sản của động vật phụ thuộc vào những nhân tố nào của môi trường.

Lời giải chi tiết

Sinh sản của động vật phục thuộc vào những nhân tố như: Ánh sáng, nhiệt độ, chế độ sinh dưỡng,...

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài