Câu 3 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 180 SGK Sinh học 12 nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Giai đoạn tiến hoá hoá học có những đặc điểm gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất

Lời giải chi tiết

Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, các chất vô cơ có trong khí quyển nguyên thủy dưới tác động của các nguồn năng lượng tự nhiên đã tạo nên các phân tử hữu cơ đơn giản. Bao gồm 3 bước sau:

- Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản: các chất vô cơ có trong khí quyển nguyên thủy (hơi nước, các khí cacbônic, amôniac, nitơ…) dưới tác động của các nguồn năng lượng tự nhiên đã liên kết lại tạo nên các phân tử hữu cơ đơn giản (hiđrôcacbon, saccarit, lipit, axit amin và nuclêôtit).

- Sự hình thành các đại phân tử từ các chất hữu cơ đơn giản: Các chất hữu cơ đơn giản hòa tan trong đại dương nguyên thủy, lắng đọng trên nền bùn sét nóng đã trùng hợp lại tạo nên các đại phân tử ARN, ADN, prôtêin…

- Các chất hữu cơ hòa tan trong đại dương nguyên thủy lắng đọng trên nền bùn sét nóng đã trùng hợp lại tạo nên các đại phân tử như ARN, ADN và prôtêin…

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài