Câu 3 trang 167 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 167 SGK Sinh học 12 nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Định nghĩa loài. Phân biệt cá thể, quần thể, nòi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Loài

Lời giải chi tiết

Loài sinh học là nhóm cá thể có vốn gen chung, có những tính trạng chung về hình thái sinh lí, có khu phân bố xác định, trong đó các cá thể giao phối với nhau và được cách li sinh sản với những nhóm quần thể khác.

- Phân biệt:

   + Cá thể là đơn vị cấu thành của quần thể.

   + Quần thể là đơn vị tổ chức cơ sở của loài, loài tồn tại như một hệ thống quần thể.

   + Quần thể hay nhóm quần thể phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành nòi. Các cá thể thuộc những nòi khác nhau trong một loài vẫn có thể giao phối với nhau. Có ba nòi: nòi địa lí, nòi sinh thái, nòi sinh học.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài