Câu 3 trang 14 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 14 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Điều gì khiến cho những thanh niên Việt Nam tham gia phong trào Đông du khắc phục khó khăn để học tập?

Trả lời:

Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù giặc và quyết tâm giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước khiến cho những thanh niên Việt Nam tham gia phong trào Đông du khắc phục khó khăn để học tập.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close