Câu 2 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 2 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Điền vào bảng dưới đây những sự kiện của phong trào Đông du cho phù hợp với thời gian.

Thời gian

Diễn biến lịch sử

Năm 1904

 

Năm 1905

 

Năm 1908

 

Năm 1909

 

Trả lời:

Thời gian

Diễn biến lịch sử

Năm 1904

Hội Duy tân được thành lập

Năm 1905

Phan Bội Châu tới Nhật Bản và được một số người Nhật hứa giúp đỡ đào tạo về kĩ thuật, quân sự cho thanh niên yêu nước Việt Nam

Năm 1908

Thực dân Pháp cấu kết với Nhật, chống phá phong trào Đông du. Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản

Năm 1909

Phong trà Đông du tan rã. Phan Bội Châu cùng với nhiều thành viên của Hội Duy tân lánh sang Quảng Đông, sang Xiêm tiếp tục hoạt động cứu nước.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close