Câu 3 trang 14 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 3 trang 14 Vở bài tập Địa lí 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Viết trên lược đồ (ở câu 1) các chữ a, b, c, d, đ, e, g, h vào vị trí các con sông, cụ thể:

a) Sông Hồng.

 b) Sông Đà.

c) Sông Thái Bình.

d) Sông Mã.

đ) Sông Cả.

e) Sông Đồng Nai.

g) Sông Tiền.

h) Sông Hậu.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close