Câu 2 trang 14 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 2 trang 14 Vở bài tập Địa lí 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Viết trên lược đồ (ở câu 1) các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 vào vị trí các dãy núi, cụ thể:

1. Dãy sông Gâm.

2. Dãy Ngân Sơn.

3. Dãy Bắc Sơn.

4. Dãy Đông Triều.

5. Dãy Hoàng Liên Sơn.

 6. Dãy Trường Sơn.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close