Câu 3 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ứng với propan có hai nhóm ankyl và propyl và isopropyl. Hãy viết công thưc cấu tạo của chúng và cho biết bậc của nguyên tử cacbon mang hóa trị tự do.

Quảng cáo

Đề bài

Ứng với propan có hai nhóm ankyl và propyl và isopropyl. Hãy viết công thức cấu tạo của chúng và cho biết bậc của nguyên tử cacbon mang hóa trị tự do.

Lời giải chi tiết

\(C{H_3} - C{H_2} - \mathop {C{H_2}}\limits^I  - \)  propyl (bậc I)                    

\(C{H_3} - \mathop {CH}\limits^{II}  - \) iso propyl (bậc II)

               |

              \(CH_3\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close