Câu 3 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao nói "Dạ dày - ruột ở người là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật"?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Môi trường nuôi cấy liên tục được bổ sung chất dinh dưỡng, lấy bớt sản phẩm và loại bỏ các chất độc hại.

Lời giải chi tiết

Người ta nói "Dạ dày - ruột ở người là một hệ thống nuôi liên tục đối với vi sinh vật", là vì con người thường xuyên bổ sung thức ăn vào dạ dày - ruột, đồng thời thải ra ngoài các sản phẩm trao đổi chất cùng với vi sinh vật (tương tự như một hệ thống nuôi liên tục).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài